Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Ubytovací řád

Pro ubytování, stravování a využívání prostor a služeb hotelu Fantazie uvádíme užitečné informace a stanovili jsme určitá pravidla:

Taneční lekce

 • Hotel Fantazie se otevírá v 17.15. 
 • K dispozici je šatna ve vestibulu u reFFtaurace - vchod u schodů z města. Při prodloužených a závěrečném věnečku je šatna v hotelovém vestibulu - vchod u parkoviště.
 • Občerstvení je prodáváno v restauraci a v šatně (nečekejte zbytečně frontu v restauraci, pokud si chcete koupit jen nápoj v pet lahvi či lahvové pivo).
 • Při prodloužených a závěrečném věnečku je v provozu i občerstvení v sále číslo 2, s točenými nápoji i dalším sortimentem, kromě jídla. Využijte, nečekejte zbytečně frontu v restauraci.

V souladu s pravidly společenského chování a tanečních lekcí vás žádáme o dodržování následujících pravidel:

 • Vstup je povolen pouze ve společenském oblečení.
 • Kabáty, bundy, tašky, deštníky, venkovní obuv apod. odkládejte v šatně, 2 ks za 10 Kč.
 • Pokud nemáte předplacená očíslovaná místa, neobsazujte je. Nepřesouvejte židle.
 • Nechávejte vždy a všude volný průchod.
 • Nestůjte podél sálu u zdi při prodloužených a závěrečním věnečku.
 • Do hotelu nevnášejte vlastní jídlo a nápoje.
 • Do sálů (s výjimkou sálu 2) nevnášejte jídlo a nápoje, s výjimkou nápojů v lahvích.

Soustředění, tábory

Pro konzumaci jídla je vyhrazena pouze restaurace a vestibul, dále kuchyňky pokojů, pokud jsou k dispozici.
Sály v přízemí neslouží pro večerní společenské posezení s konzumací jídla a nápojů.
Na sálech uklízíme až na závěr akce, pořádek v průběhu je na účastnících.
- restaurace a vestibul neslouží pro konzumaci vlastních nápojů, jídla a pochutin

Případné znečištění vyplývající z porušení těchto pravidel bude uklizeno a vyčištěno na náklady organizátora akce.

Nedodržování pravidel společenského chování budeme řešit omezením služeb restaurace a jejím předčasným uzavřením.